دسته بندی ها

  عملیات

  واحد پول

Full SEO ماژول برای WHMCS
3,00€ ماهانه
سفارش دهید
ویژگی های اصلی کامل SEO ماژول برای WHMCS
 • SEF URL
 • روبات های شاخص به دنبال پیکربندی برای هر آدرس
 • توضیحات متا ویرایش
 • عنوان متا در حال ویرایش
 • URL متعارف - اتوماسیون نسل برای همه SEF URL
 • hreflang برای همه زبان ها
 • robots.txt با ویرایش از طریق بخش مدیریت مدیریت رابط (برنامه ریزی شده)
 • sitemap.xml نسل با تنظیمات (برنامه ریزی شده)
  Full SEO Module for WHMCS (7 Days Тrial)
  0,00€
  سفارش دهید


  WHMCS, بررسی دامنه, تکمیل خودکار,
  9,20€ سالانه
  سفارش دهید
  تکمیل خودکار TLD هنگام سفارش دامنه.
  Input Auto Translate for WHMCS (7 Days Тrial)
  0,00€
  سفارش دهید
  Input Auto Translate for WHMCS
  9,20€ سالانه
  سفارش دهید