€3,00 EUR
Mensual
Ple SEO Mòdul per WHMCS
Principals Característiques de Ple SEO Mòdul per WHMCS
 • SEF URL
 • Robots ÍNDEX,SEGUIU la configuració per a cada URL
 • Descripció del Meta edició
 • Meta Títol d'edició
 • Canònica de la URL - automatització de la generació per tot el SEF URL
 • hreflang per a tots els idiomes
 • robots.txt amb l'edició via d'administració del dorsal de la interfície (previst)
 • sitemap.xml generació de configuració (previst)
 • €9,20 EUR
  Anual
  WHMCS Comprovar el Domini de compleció automàtica
  Finalització automàtica del TLD quan demani un domini.
  €0,00 EUR

  Full SEO Module for WHMCS (7 Days Тrial)
  Main Features of Full SEO Module for WHMCS
 • SEF URL
 • Robots INDEX,FOLLOW configuration for each URL
 • Meta Description editing
 • Meta Title editing
 • Canonical URL - automation generation for all SEF URL
 • hreflang for all languages
 • robots.txt with editing via admin backend interface (planned)
 • sitemap.xml generation with configuration (planned)
 • €0,00 EUR

  Input Auto Translate for WHMCS (7 Days Тrial)
  €9,20 EUR
  Anual
  Input Auto Translate for WHMCS